Η εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΠΕ (Innovative Social Solutions – ISS ΜΕΠΕ), με εμπορική ονομασία NOUS VR Productions (NOUS VR), με έδρα το Μαρούσι, ιδρύθηκε το 2013 από την Νεφέλη Δημητριάδη και εστιάζει κυρίως στην παραγωγή έργων εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality– VR). Η NOUS VR ανταποκρίνεται με δημιουργικό τρόπο στην πρόκληση της εικονικής πραγματικότητας και δημιουργεί εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας υψηλής αισθητικής αξίας, εστιάζοντας στην προώθηση του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και της ΥΓΕΙΑΣ.

Η NOUS VR αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή με τρισδιάστατα γραφικά και διαδραστική αφήγηση.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει επιτυχώς δύο έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (ΕΠΑΝ ΙΙ Δράση ΝΕΚ-01166 «Νέα καινοτόμα επιχειρηματικότητα», και «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013») για την ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών σχετικών με ΤΠΕ και υπηρεσιών τηλε-πρόνοιας, ενώ έχει υλοποιήσει έργα παραγωγής της, όπως η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα τηλε-πρόνοιας Daily Health, η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας «VR Cyclades», το παιχνίδι υπολογιστή με τρισδιάστατα γραφικά «Enter NEKYIA» κ.ά.)

Η NOUS VR Productions – Καινοτόμες Κοινωνικές Λύσεις ΜΕΠΕ συμμετέχει ως εταίρος και συντονίζει το έργο «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση» REACT (“Virtual Reality applications in Medical Rehabilitation”) το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (επιστημονικός υπεύθυνος έργου) και την εταιρεία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ.