Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση (REACT)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Δράση

‘ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’

Δράση

‘ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’

0
Προϋπολογισμός
0
μήνες
Διάρκεια