Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των μεθόδων ιατρικής αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και σωματικής αλληλεπίδρασης.
Στο πλαίσιο του έργου REACT θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εικονικής πραγματικότητας με χρήση διεπαφής, η οποία θα αντιλαμβάνεται την κίνηση του ανθρώπινου σώματος, καθώς και με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφικού ακουστικού. Το σύστημα εικονικής πραγματικότητας θα περιλαμβάνει μια σειρά σεναρίων-ασκήσεων φυσικής αποκατάστασης, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας τις οποίες θα καλείται να
εκτελέσει ο χρήστης αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη:

 • null
  πρόσβαση σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο ανάλογα με προτιμήσεις και επιδόσεις
 • null
  ενίσχυση της εμπειρίας της κίνησης δια μέσου της «εμβύθισης» στο εικονικό περιβάλλον

 • null
  προσαρμογή και εξατομίκευση των ασκήσεων αποκατάστασης σε προτιμήσεις και επιδόσεις
 • null
  αξιολόγηση και επιβράβευση σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις επιδόσεις
 • null
  προσαρμογή της θεραπείας από τον ιατρό δια μέσου της πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς με τις καταγεγραμμένες επιδόσεις

Το REACT θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • null
  τον απαραίτητο εξοπλισμό (υπολογιστές, αισθητήρες αλλά και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας)
 • null
  τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και σωματικής αλληλεπίδρασης με
  τη μορφή παιχνιδιών κατάλληλα προσαρμοσμένων για κάθε χρόνια πάθηση, και
 • null
  την πλατφόρμα καταγραφής, αποθήκευσης και τηλε-παρακολούθησης η οποία
  θα φιλοξενείται σε ειδικά πιστοποιημένο για ιατρικά δεδομένα cloud.